Мэру тауэр 703 тоот +976-72007888 info@dem.mn

Зээлийн шугам эрх

Өөрийн мөнгөн гүйлгээний хэрэгцээг удирд: Зээлийн шугам нь таны бэлэн мөнгөний хэрэгцээг хангахын тулд зээл олгох процесс нь хурдан шуурхай, зээл авахад хялбар байх боломжтой

  • Өөрийн гэнэтийн бэлэн мөнгөний хэрэгцээг удирдах

Бүтээгдэхүүний онцлог

  • Зээлийн хэмжээ: 300 сая төгрөг хүртэл
  • Зээлийн хугацаа: 12 сар хүртэл
  • Зээлийн хүү: 2.5 - 3.5%
  • Үүрэг хүлээсний шимтгэл: Ашиглаагүй эрхийн үлдэгдэлийн 0.2%
  • Эргэн төлөлтийн сонголтууд: Сар бүр тогтмол төлөх

Хэрэв та дараах шалгуурыг хангасан бол энэ зээлд хамрагдах боломжтой:

  • Та энэ бизнесийг 2 жилээс доошгүй хугацаагаар тогтвортой эрхэлсэн туршлагатай байх
  • Таны бизнес 199-өөс дээшгүй ажилтантай байх
Танд санхүүжилт хэрэгтэй юу?

Хэрэгтэй бол бидэнд холбогдох мэдээллээ илгээнэ үү.

Холбоо барих

Эргэлзэхгүйгээр бидэнтэй шууд холбогд

Loading...